പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ്


  വിവിധോപയോഗ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തിലെയും സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് പ്രോസസ് മാനേജ്‌‌മെന്റ്. യൂണിക്സ്/ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കുന്ന പരമ്പര.


 1. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #6

  പ്രോസസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി ആണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസ്സ് ടേബിളും യു-ഏരിയ...

 2. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #5

  യൂണിക്സ്/ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ ബൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷം കെര്‍ണല്‍ തന്നെ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇനിറ്റ്. ഇനിറ്റ് വരെ സി...

 3. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #4

  ഒരു ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം കോളുകള്‍ വഴിയാണ്. സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാ...

 4. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #3

  പ്രോഗ്രാംപ്രോസസ് എന്നത് മെമ്മറിയില്‍ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് നേരത്തേ‌ പറഞ്ഞു. പ്രോസസ്സുകള്‍ ആയി മാറുന്ന പ...

 5. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #2

  വിര്‍ച്ച്വല്‍ മെമ്മറിവിര്‍ച്ച്വല്‍ മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അത് എന്താണെന്നും ഇതിനു മുന്‍പത്തെ പോസ്റ്റില്‍ പ...

 6. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #1

  ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രോസസ്സ് ആക്കി മാറ്റാന്‍ അതിനെ ഡിസ്കില്‍ നിന്ന് റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. മിക്കവാറും കമ്പ്യൂട്...

 7. പ്രോഗ്രാം, പ്രോസസ്സ് #0

  യൂണിക്സ്/ലിനക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഫയല്‍ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫയല്‍ മാനേജ്‌‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ട...