മനോജ് കെ മോഹൻ  1. ഈസ്റ്റര്‍ സായാഹ്നത്തിന് മിഴിവേകി ഉബുണ്ടു റിലീസ് പാര്‍ട്ടി

    ഉബുണ്ടു 14.04 (ട്രസ്റ്റി താര്‍) പതിപ്പിന്റെ റിലീസ് പാര്‍ട്ടി, ഐലഗ്ഗ് കൊച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മറൈന്‍ ഡ്രൈവില്‍ വച്ച...